1. Tổng quan về Quartz

Quartz là một mã nguồn mở với đầy đủ tính năng, phục vụ việc lập kế hoạch có thể được tích hợp, hoặc sử dụng cùng hầu như bất kỳ ứng dụng Java nào – từ các ứng dụng độc lập nhỏ nhất đến các hệ thống thương mại điện tử lớn nhất. Quartz có thể được sử dụng để tạo ra lịch trình đơn giản hay phức tạp để thực hiện hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng chục ngàn công việc, những công việc được xác định là thành phần chuẩn của Java được lập trình để thực hiện đầy đủ các yêu cầu của ứng dụng. Quartz Scheduler bao gồm nhiều tính năng vượt trội, chẳng hạn như hỗ trợ cho các giao dịch JTA và phân nhóm.

2. Quartz có thể làm gì cho bạn?
Nếu ứng dụng của bạn có tác vụ cần phải xảy ra vào một thời điểm nào đó, hoặc nếu hệ thống của bạn có các công việc bảo trì định kỳ thì Quartz có thể là giải pháp lý tưởng của bạn.

Ví dụ trong việc lập lịch với Quartz:
Lên lịch cho việc gửi Email chúc mừng sinh nhật của một diễn đàn khi đến ngày sinh nhật của thành viên nào đó trong diễn đàn
Backup dữ liệu của một DB nào đó một tuần một lần.
Bảo trì hệ thống: Lên lịch cho một công việc để đổ nội dung của cơ sở dữ liệu vào một tập tin XML mỗi ngày làm việc (tất cả các ngày trong tuần trừ ngày lễ) lúc 11:30 PM.
Cung cấp dịch vụ nhắc nhở trong một ứng dụng.
3. Những ai đang sử dụng Quartz?

Quartz được sử dụng bởi hàng chục ngàn đơn vị, nhiều người đã trực tiếp nhúng Quartz trong các ứng dụng tùy chỉnh riêng của họ, và những người khác đang sử dụng các sản phẩm đã có Quartz được nhúng bên trong chúng.

Đây là danh sách một vài trong số hàng ngàn người sử dụng Quartz:

• Vodafone Ireland – sử dụng Quartz để lập kế hoạch kiểm tra được thực hiện trên hệ thống để tạo ra chất lượng của dịch vụ thông tin.
• Covalent Technologies, Inc – sử dụng Quartz trong sản phẩm CAM của họ để xử lý lập lịch bất cứ điều gì liên quan trong hệ thống, chẳng hạn như: hành động lịch trình trên máy chủ (bắt đầu, khởi động lại, vv), tính toán số liệu, dọn dẹp dữ liệu, vv
• Partnet Inc – sử dụng Quartz lên lịch cho các sự kiện ứng dụng và thúc đẩy tiến trình công việc trong nhiều sản phẩm của mình. Partnet đã là một đóng góp cho cơ sở mã Quartz cơ sở trong những năm qua.
• Bộ Quốc phòng Mỹ – sử dụng Quartz tại các điểm khác nhau trong một ứng dụng thương mại điện tử lớn, đặc biệt là.
• Level3 Communications – sử dụng Quartz để xây dựng và triển khai phần mềm lái xe.
• Atlassian – sử dụng Quartz trong một số sản phẩm đặc biệt của họ, chẳng hạn như JIRA và Confluence.
• Cisco – sử dụng Quartz trong các hệ thống khác nhau trong nhà.
• Apache Jakarta – Quartz được sử dụng trong (hoặc bổ sung cho) một số sản phẩm thuộc ô Jakarta.
• OpenSymphony – Sử dụng Quartz để chạy các sản phẩm OS Workflow.
• Spring Quartz được sử dụng trong Spring Framework.
• XpoLog – sử dụng Quartz trong Trung tâm XpoLog để cho phép hỗ trợ kỹ thuật tự động.
• Bloombase Technologies – đã tích hợp Quartz trong Spitfire EAI máy chủ của họ để xử lý an ninh XML.
• The Liferay Portal – đang sử dụng Quartz Scheduler. Chỉ cần tải về và kiểm tra mã.
• Apache Cocoon – sử dụng Quartz để cung cấp các tính năng lập kế hoạch và chạy các ứng dụng xử lí Background.
• JBoss – sử dụng Quartz để thực hiện một số dịch vụ trong cơ sở hạ tầng.
• Adobe – sử dụng Quartz để lên kế hoạch cho các hoạt động cơ sở dữ liệu trong LiveCycle Suite Enterprise của họ.
• Icebergsofts – sử dụng Quartz cho việc lập kế hoạch trong iceQA 2009.
• Cypress Care Inc. – sử dụng Quartz để lập kế hoạch cho tất cả các công việc liên quan đến bảo hiểm cho tổ chức
• OpenReports – (http://oreports.com) – một ứng dụng báo cáo web mã nguồn mở sử dụng Quartz để lập lịch báo cáo.
• Ubik-INGENIERIE – (http://www.ubik-ingenierie.com) sử dụng Quartz trong một máy chủ Batch trong nhà cho Java.
• Apache Synapse – sử dụng Quartz để lập kế hoạch công việc cho Apache Synapse ESB. Nó cũng được “kế thừa” bởi ESB WSO2 là một dự án mã nguồn mở với các gói Apache Synapse.
• Sun’s OpenESB community – sử dụng Quartz cho các thành phần Scheduler trong ESB có thể được sử dụng cùng với một danh sách ngày càng tăng của 40 +các thành phần như RSS, FTP, SAP, CORBA, xử lý sự kiện, vv
• Caucho – sử dụng Quartz để tối ưu tính năng lập lịch trong Resin Java EE 6 Web Profile .
• Adeptia – sử dụng Quartz để cung cấp các tính năng lập lịch và quản lý công việc trong Adeptia Suite, các sản phẩm tích hợp và quản lý quá trình kinh doanh.
• OpenSearchServer – (http://www.open-search-server.com) sử dụng Quartz để cung cấp các tính năng lập lịch trình.

Nguồn tham khảo: http://quartz-scheduler.org/

Leave a Reply

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>